World Reggae Dance Champion Ship予選大会、沖縄からMad Gyal Dem出場!